МАЗМҰНЫ Кіріспе 1.Техникалық тапсырманы талдау.Өлшеу әдістерін табу 1.1 Кешенді ұңғыма аппаратурасына қойылатын талаптар 1.2 Техникалық тапсырманы талдау 1.3 Ылғал мөлшерін өлшеу әдістерін таңдау 1.4 Температураны өлшеу әдістерін таңдау 2. Құрылымдық схеманы дайындау 2.1 Кешенді ұңғымааппаратурасының құрылымдық схемасы 2.2 Температура мен ылғалды өлшеу каналдарының құрылымдық схемасы 2.3 Негізгі тораптарды таңдау 3.Принциптік схеманы дайындау 3.1 Ылғал өлшегіш құрылғыдағы қайта өңдеу функциясын шығару 3.2 Жиіліктегі көлемді түрлендіретін принциптік…

Читать далее