Еңбек шарты. Орта факторларының есебінен еңбек шарттарын бағалау Mikroklimata.Mikroklimat қоршаған ортаға, оның жылу мемлекеттік тиімділігін жылу алмасуды әсер ететін физикалық факторлардың кешені параметрлері бойынша еңбек жағдайларын бағалау. Өндірістік аудандарда ахуалды сипаттайтын көрсеткіштер болып табылады: температура, салыстырмалы ылғалдылығы, ауаның жылдамдығы. Климат көрсеткіштері қоршаған ортамен жылу тепе-теңдік сақтауға және ағзаның оңтайлы немесе қолайлы жылу жағдайын сақтай керек. Өндірістік үй-жайларды микроклимат көрсеткіштері бойынша гигиеналық талаптар, олардың комбинациясы қызметкерлерінің...

Читать далее