Қаржылық талдаудың міндеттері.Компанияның қаржылық жағдайын бағалау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
Кәсіпорын қаржылық жағдайының 5 талдау 1. теориялық аспектілері
1.1. қаржылық талдау экономикалық мәні 5
1.2. Шетелдік тәжірибе талдау 7
1.3. Қаржылық талдау 15 әдістері
«NEMZ» 24 қаржылық жағдайын 2. ТАЛДАУ
Ұйымның 24 2.1.Organizatsionno-құқықтық сипаттамасы
2.2. Активтер мен міндеттемелердің 26 құрылымын талдау
2.3. Төлем қабілеттілігі 28 талдау
2.4. Қаржылық тұрақтылық 36 талдау
2.5. 41 көрсеткіштерінің қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі шаралар
ӨМІР 56 3. СҰРАҚТАР
Ұйымдастыру 56 3.1 қауіпсіздігін басқару
3.2. Ғимараттар 59 өрт қауіпсіздігінің
ҚОРЫТЫНДЫ 64
Сілтемелер 70
ҚОСЫМША 74

Жұмысының бір бөлігі
Ресей қозғайтын жатқан экономикалық дағдарыс, ұйымның жұмысын қиындатады бәсекелестікті арттырады және кәсіпорындардың экономикалық қызмет жаңа қарым-қатынастардың әкелуі мүмкін. Осы жағдайларда, соның ішінде бюджет, кез келген кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін жалғастыру, ғана мүмкін қаржы-шаруашылық қызметін мұқият талдау болса, қазіргі кезеңде компания басшылығының басты міндеттерінің бірі оның қаржылық талдау негізінде кәсіпорын ресурстарын жоспарлау көшу болып табылады мемлекет -ekonomicheskogo. қаржылық және шаруашылық қызметін талдау негізгі мақсаты — кәсіпорынның қаржылық-экономикалық үрдістердің даму тенденцияларын анықтау және бағалау. компанияның қаржылық жағдайын талдау проблемасы көптеген қазіргі заманғы ғалымдар мен экономистер саналады. Сонымен қатар, бюджет ұйымдастыру, атап айтқанда, қаржылық талдау жеткілікті қарастырылған. Алайда, бұл мәселе экономикалық әдебиетте көрініс табады болғанына қарамастан, компанияның қаржылық-экономикалық жағдайын талдау нарық жағдайында бәсекелестікке ескере өзекті болып қалуда. Осы жұмыстың мақсаты компанияның қаржылық жағдайын бағалау болып табылады. ; Қаржылық талдау экономикалық мәнін қарастыру: — зерттеу келесі мақсаттарды болды — Қаржылық талдау, халықаралық тәжірибені зерттеу; — Қаржылық талдау әдістерін анықтау; ...