Жоспар
1. Функцияның туындысына анықтама беру.
2.Функцияның туындысын дифференциалдау ережелері.
3. Күрделi функцияның туындысы.
4. Керi функцияның туындысы.
1.Функцияның туындысына анықтама беру.

функциясы І аралығында анықталынсын. Егер x0ÎІ үшін ақырлы шегі бар болса, онда ол шекті функциясының x0 нүктесіндегі туындысы деп, символымен белгілейді.
Туынды табу амалын функцияны дифференциалдау дейді. Сонымен, анықтама бойынша
.
Басқаша сөзбен анықтама былай айтылады: Егер функцияның өсімшесінің өзінің пайда болуына себепші болған тәуелсіз айнымалының өсімшесіне қатынасының соңғы өсімше нольге ұмтылғанда ақырлы шегі бар болса, онда функцияны дифференциалданатын деп, сол шекті функцияның туындысы деп атайды.
Дәл осы сияқты, функциясының х0 нүктесіндегі сәйкес сол және оң жақты туындыларының анықтамасына келеміз:

Демек, функциясының х0 нүктесінде туындысы бар болуы үшін, оның ол нүктеде сол және оң жақты туындылары бар болып, олар өзара тең болуы қажетті және жеткілікті.

Көптеген формулалар көрінбей қалды. Word форматында барлық формулалар дұрыс көрсетілген.

Сатып алу