Тығыздалған құбырлардағы бу қысымын автоматты реттеу жүйесі туралы ақпарат. Бұл жұмыста тығыздалған құбырлардың бу қысымын автоматты реттеу жағдайы қарастырылады.
1 тарауда яғни “Сипаттама” бөлімінде бу қысымын автоматты реттеу жүйесінің құрылымы мен жұмыс жасау принциптері және оның элементтері көрсетілген.
Мазмұны
Кіріспе 3
1. Тығыздалған құбырлардағы бу қысымын автоматты реттеу жүйесі туралы ақпарат 4
1.1.Бу қысымын автоматты реттеу жұмысын орнату 6
1.2.Жүйе құрамы және оның жұмысы 20
1.3.Элементтер сипаттамасы 23
2.Бу қысымын автоматты реттеу параметрлерінің құрылын реттеу 24
2.1 Сипаттамалық функция мен статикалық, динамикалық сипаттаманы өңдеу 25
2.2 Оптимальды параметрлерді анықтау 30
Қорытынды 31
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 32

Кіріспе

Бұл жұмыста тығыздалған құбырлардың бу қысымын автоматты реттеу жағдайы қарастырылады.
1 тарауда яғни “Сипаттама” бөлімінде бу қысымын автоматты реттеу жүйесінің (Курстық жұмыс) құрылымы мен жұмыс жасау принциптері және оның элементтері көрсетілген.(Курстық жұмыс)
Бу қазанына қосымша жүктемені қосып, өшірген кезде бу қысымы және белгіленген параметрлер өзгерісі байқалады.Есептеу бөлімінде, яғни ол 2 тарау, бу қысымын автоматты реттеу жүйесінің оптимальды параметрлері көрсетіледі.(Курстық жұмыс)
Бу — заттың газдық фазасы өзінің [сұйық фазасы|сұйық (қатты) фазасымен тепе-теңдікте болатын газ тәрізді күйі. Бу мен газ ұғымы, көп жағдайда, бір-бірінен шартты түрде ғана ажыратылады. Термодинамика тұрғысынан “Бу” және “газ” терминдері бір-біріне пара-пар.(Курстық жұмыс) Химиялық таза заттар Буының мынадай түрлері бар: қаныққан бу (қанығу температурасы мен қанығу қысымы кезіндегі Бу, басқаша айтқанда, заттың Буы өзінің сұйық немесе қатты күйімен жылжымалы тепе-теңдікте болатын күйі және оның қасиеттері тек температурамен ғана анықталады);(Курстық жұмыс) қанықпаған (қызған) бу (берілген қысымда темп-расы қанығу темп-расынан жоғары болатын Бу, яғни тығыздығы қаныққан Будан кем болатын Бу);(Курстық жұмыс) аса қаныққан Бу (берілген темп-радағы қысымы қанығу қысымынан үлкен болатын Бу).(Курстық жұмыс)

[tip]Курстық жұмыстың толық нұсқасын Kenester.kz сайтының әкімшілігінен сұрап біле аласыз.[/tip]

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру