Жұмыстың типі: Курстық жұмыс, 55 бет

Пәні: Экономика

Мазмұны:

Кіріспе 3

1 Тарау. Экономикалық қызметтің әртүрлі салаларының ерекшеліктері және олардың экономикалық субъектілерге қаржылық әсері 5

1.1 Қаржы түсінігі мен маңызы 5

1.2 Экономикалық қатынастар жүйесіндегі қаржының функциясы 7

2 Тарау. Коммерциялық және коммерциялық емес бастамаларда функционалданатын мекемелер мен өнеркәсіп қаржысын ұйымдастыру 14

2.1 Заманауи мекемелердегі қаржылық шағын ортаның функцияналдануы 14

2.2 Коммерциялық және коммерциялық емес өнеркәсіптердің қаржысын функциональдау ерекшеліктері 18

3 Тарау. Жеке меншікті мемлекеттендірудегі қаржының рөлі 23

3.1 Жекешелендіру қаржы тиімділігін арттыру құралы ретінде 23

3.2 Қаржылық бақылау мазмұны 31

Қорытынды 53

Қолданылған әдебиеттер тізімі 55

Пайдаланылған әдебиеттер

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Финансовая система Казахстана. Зейнельгабдин А.Б.,Астана – 2008 г.

2. Налоги РК и развитых стран. Нурумов А.А., 2005 г.

3. Основы финансов. Мельников В.Д., Алматы – 2007 г.

4. Банковское дело. Сейткасимов Г. С., 2007 г.

5. Налоги и налогообложение в РК. Нурхалиева Д.М., 2007 г.

6. Налоговое право РК. Худяков А.И.,2003 г.

7. Банковская система Казахстана. Сейткасимов Г.С., 2008 г.

8. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономика. Баку. 1992. Т. 1. Гл. 17.

9. Обухов Н. П. Кредитный рынок и денежная политика // Финансы. 1995. № 2. С. 21 — 22.

10. Самуэльсон П. Экономика. М. 1992. Т. 1. Гл. 16, 17.

11. Фишер С. Дорнбуш Р. Шмальгези Р. Экономика. М. 1993. Гл. 27, 29.

12. Чекмаева Е. Н. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование // Деньги и кредит. 1994. № 5-6. С. 68 — 71.

13.  Сақтағанұлы, Төлбек.   Экономикалық ілімдер тарихы: оқу құралы / жауапты ред. Н.  Даужанов. -    Қызылорда,  1999. — 87 б.

14. Сафрончук, Марина Валентиновна.     Микроэкономика  С    218    конспект лекций : учеб. пособие. — М.: Эксмо, 2006. -    253,  с.: ил., табл

15. Сәбден, Оразәлі.     ХХІ ғасырға қандай экономикамен кіреміз  Алматы: Қазақстан,   1997 ж. — 192 б.

16. Тактамысова, Данара Ануаровна.    Экономическая теория: ответы на вопросы студенту. — М.: Экзамен,2006. 48с

 

Курстық жұмыстың толық нұсқасын Kenester.kz сайтының әкімшілігінен сұрап біле аласыз.

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру