Жұмыстың типі: Курстық жұмыс, 37 бет

Пәні: Темір жол көлігі

Мазмұны

Кіріспе

1. Байланыстың талшықты-оптикалық линиясы

1.1 Берілістің талшықты-оптикалық жүйесін таңдау

2. Байланыстың кабельді линиясы

2.1 Кабель магистралін ұйымдастыру жүйесін таңдау

2.2 Кабель магистралімен байланысты ұйымдастыру

2.3 Магистралді кабельдердің түрі мен көлемін таңдау

2.4 Кабель желiсі төсемiнің трассасын таңдау және оның жолдарын кедергілер көмегімен ұйымдастыру

2.5 Асқын қысымдағы кабель құрамы

2.6 Кабельдік линияның скелетті схемасы

2.7 Айнымалы тоқтың тартқыштық желісінің кабельді байланыс линиясына әсерін есептеу

2.7.1  Айнымалы тоқтың тартқыштық желісі қауіпті әсерінің есебі

2.7.2 Байланыстың кабельді тармағына кері әсердің есебі

Қорытынды

Әдебиеттер

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1.Виноградов В.В., Кузьмин В.И., Гончарова А.Я. Линии автоматики, телемеханики и связи на ж/д транспорте: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1995

2.Гроднев И.И. Волоконно- оптические линии связи. Учебное посо-бие для вузов. – М.: Радио и связь, 1990

3.Паршин А.В., Велигжанин Н.К. Проектирование и строительство линии автоматики, телемеханики и связи на участке железной дороги. Е.: 1997

Курстық жұмыстың толық нұсқасын Kenester.kz сайтының әкімшілігінен сұрап біле аласыз.

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру