Курстық жұмыс тақырыбы: Компьютерлік графика негіздері.

1. Компьютерлік графика негіздері.Компьютерлік графиканың қолдану салалары.Компьютерлік графика мен геометриялық модельдеудің негізгі міндеттері.

2. Графика, мәтін композициясы және басылым элементтерінің мультимедиасы.

3. Case таңдау операторы. Мысалдар.

1. Компьютерлік графика  — модельдер мен олардың кескіндерін ЭЕМ көмегімен дайындау,сақтау және өңдеуді зерттеуге бағытталған ғылым, яғни компьютерде әртүрлі кескіндерді (суреттерді,сызбаларды,мультипликацияларды) алу мәселесімен айналысатын информатика бөлімі.

Компьютерлік графикада келесі міндеттемелер қарастырылады:

компьютерлік графикада кескінді көрсету;

кескінді шолуға дайындау;

кескінді әзірлеу;

кескінмен іс-әрекеттер жасау.

Ғылыми графика

Бірінші компьютерлер ғылыми және өндірістік тапсырмаларды орындауға ғана қолданылды.

Іскерлік графика  — Мекеменің әртүрлі жұмыс көрсеткіштерін көрсетуге арналған компьютерлік графика саласы.

Конструкторлық графика инженер-конструкторлар, сәулетшілер, жаңа техниканы ойлап табушылар жұмысында қолданылады.

Көрнекілік графика бұл – компьютер экранында еркімен сурет салу және сызу.

 

2. Мәтін композициясы бұл – толық мәтіннің (шығарма) құрылымы, қатынасы және оның бөліктерінің өзара орналасуын, мағыналық элементтерге бөлшектеуін, бұл элементтердің сипаттасы мен дәрежесін, олардың арасындағы қатынас пен қатарласу ретін ретке келтіретін құрылымдық және ұйымдастырылған схема.

К. түсінігі көркем шығарманы мазмұндық формасы жағынан тұтастай сипаттауға дәстүрлі түрде қолданылады. Әдебиеттануда К. «шығармада көрсетілген көркем шығарманың үйлесімін, тергеу құралдарының жүйесін, образдардың қарым-қатынастары мен ұйымдастырылуын сипаттайтын өмірлік процесс» (А.И. Ревякин) деп анықталады. К. тек қана суреттеліп отырған шынайылықтың шеңберінде бейімделмейді, сонымен бірге әлемдік көзқараспен, шығармашылық тәсілдер мен нақты идеялық-эстетикалық, көбінесе автор қойған жанрлық міндеттемелерде бейімделеді.Негізі К. көркем шығарма элементтеріне экспозицияны, байланысты, әрекеттің өрбуін, кульминациясын және шешімін жатқызады.

3. Таңдау операторы бағдарлама мүмкін бірнеше жалғасының ішінен біреуін таңдауға мүмкіндік береді.Таңдау жасалатын параметрлерге таңдау кілті (немесе селектор) қызмет атқарады – кез келген типті көрсету (REAL және STRING типтерінен басқа).

Жазбаның жалпы формасы мынадай:

Таңдау операторы келесідей образда жұмыс жасайды. Алдымен кейінге сақталған case сөзінен кейін тұрған өрнектің мағынасы анықталады, содан кейін өрнектің анықтамасы нәтижесіне сәйкес оператор (немесе құрылымдық оператор) орындалады.

Тапсырма.Санды сөзге түрлендіретін бағдарлама жазу.

Курстык жумыс, курстык жумыс казакша, қазақша курстық жұмыс, курстық жұмыс

Program Number1;
Var
a : integer;
Begin
writeln ('Санды енгізіңіз ');
readln (a);
if (a<0) or (a>9)
then
writeln ('Бүл сан цифр емес')
else
case a of
0 : writeln ('ноль');
1 : writeln ('бір');
2 : writeln ('екі');
3 : writeln ('үш');
4 : writeln ('төрт');
5 : writeln ('бес');
6 : writeln ('алты');
7 : writeln ('жеті');
8 : writeln ('сегіз');
9 : writeln ('тоғыз');
end;
readln;
End.

Курстық жұмыстың толық нұсқасын Kenester.kz сайтының әкімшілігінен сұрап біле аласыз.

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру