Курстық жұмыс жазудағы тақырып ақпаратты сақтауды ұйымдастыру.
1. Шрифтеу ісі мен кітап басу тарихы
2. Ақпаратты сақтауды ұйымдастыру. сыртқы; концептуальды, (логикалық); ішкі; физикалық.
3. Екілік массивтер. Екілік массивтерді енгізу және шығару. Массивтер анықтамасы. Екілік массивтер элементтерін сомалау.

1. Кітап басу екі рет ойлап табылды: Қытайда және ортағасырлық Еуропада. Қытайда кітап басу бір мәліметтер бойынша б.з.581 жылы, ал қытай деректемелері бойынша – 936 мен 993 жылдар аралығында ойлап табылған. Бірінші дәл мерзімделген баспа мәтіні 868 жылы басылған Алмаз сутрасының курстық жұмыс қытайлық ксилографикалық көшірмесі болып табылады.

Баспаға теру келесідей жүзеге асты: әріптер ойылып жазылатын ағаш тақтаға сұйық сыр жақты, содан кейін жоғарғы жағына қағаз салып, жұмсақ қылшақпен қырды. Орта ғасырда нидерландық курстық жұмыс баспагерлерде ағаш баспа тақтайына қолданған бұл баспа тәсілі Қытайда 20 ғасырға дейін сақталды; 17 ғасырда иезуит-миссионерлердің мыстан сөз ойып жасау әрекеті жүзеге аспады.
Шрифттар сәйкесінше суретшілермен дайындалады:
• образды мақсатымен;
• стиль бірлігімен және графикалық композиция міндеттемесімен;
• анықталған мағынасымен және көркем-декоративтік тапсырмасымен;
• қолданбалы тапсырмаларымен.
Алғашқы типографиялық шрифттер кескіні қолжазба шрифттері негізінде жасалды, мысалы, жартыустав қолжазбасы – орыс, готикалық шрифт (готикалық хат) – латын шрифті. Сонымен қатар ерекше шрифтте бар – көз жанарларынан айырылған Брайля шрифті.

2. Сыртқы деңгей ақпараттың мазмұнын көрсетеді және мәліметтерді сақтау барысында қолданушыға көрсету тәсілін (түрлерін) көрсетеді.
Концептуальды деңгей ақпараттық массивтер мен ақпаратты сақтау тәсілін (файлдар, массивтер, бөлшектеп сақтау, назар қою және басқалары) ұйымдастыру ретін анықтайды.
Ішкі деңгей жүйенің өңделу ақпараттық массивтерін сақтауды ұйымдастырады және дайындаушымен анықталады.
Физикалық деңгей сақтауы ақпаратты сақтаудың нақты физикалық курстық жұмыс тасымалдаушыда жүзеге асатынын көрсетеді.

3. Әрбір элементтің бірлік массивтер секілді өз нөмері болады, бірақ қазір нөмер екі саннан тұрады — элемент тұратын жол нөмері және баған нөмері. Осылайша, элемент нөмері жол мен бағанның қиылысуымен анықталады. Мысалы, a 21 – бұл элемент екінші қатарда және бірінші бағанда тұр.
Екілік массивті Паскальда сипаттау.
Паскальдың екілік массивін жариялаудың бірнеше тәсілдері бар.
Біз элементі кез келген тип болатын бірдлік массивті сипаттай аламыз, ал сәйкесінше элементтердің өздері де массив болуы мүмкін. Тип және айнымалының келесідей курстық жұмыс сипаттамасын қарайық:
Паскальдың екілік массивін сипаттауға мысал
Type
Vector = array [1..10] [1..10] of <элемент_типі>;
Matrix= array [1..10] [1..10] of vector;
Var m: matrix;

Екілік массивтер мына цикл көмегімен сомаланады:
S:=S+a[i,j]
For i:=1 to 10 do
For j=1 to 10 do
Басында S:=0;
• Екілік массивтің элементтер мәнін енгізу/шығару
Көбінесе массив элементтері пернетақтадан енгізіледі. курстық жұмысБұл әдіс үлкен өлшемдегі массивтермен жұмыс жасау кезінде өте көп қиындық туғызады. Ол үшін randomize процедурасын және random функциясын қолданады. Екілік массивтер жұмыс жасау кезінде енгізілген циклдар (негізі for параметрлі цикл) қолданылады.
Массивті кез келген санмен толтыру
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 const
n = 5;
m = 10;
var
i, j:integer;
matrix:array[1..n, 1..m] of integer;
begin
randomize;
for i := 1 to n do {массив жолына қатынас}
for j := 1 to m do {әрбір элементпен бағанға қатынас }
matrix[i, j] := random (100); {ағымдағы элементке интервалдағы кез келген санды [0,100)
енгіземіз. }

Массивті шығару
1
2
3
4
5
6 for i := 1 to n do
begin
for j := 1 to m do
write(matrix[i, j]:4);
writeln {ішкі циклдан шыға бере, жаңа қатарға көшу }
end;

Курстық жұмыстың толық нұсқасын Kenester.kz сайтының әкімшілігінен сұрап біле аласыз.

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру