Курстық жұмыстар тақырыптары:

1. Сүтті пастерлеудің технологиялық процесін автоматтандыру жүйесін жоспарлау

2. Объектінің бұрыштық күйін автоматтандыру жүйесін дайындау

3. Сауда компаниясының бизнес процесін автоматтандырудың ақпараттық жүйесін дайындау

4. Автоматты басқару жүйесі және байланыс

5. Автоматты Басқару Теориясы

6. Миксерді автоматтандыру

7. Жүйені модельдеу

8. Аммиак өндіру көмірқышқыл газын жобалау автоматтандыру жүйелері сіңіру

9. GPA-16 компрессорлық antisurge бақылау көп критерийлігі параметрлік оңтайландыру

10. Кептіру байыту технологиялық кешенін автоматтандыру

11. Офицер Міндетті медициналық сақтандыру қоры: Сіздің жұмыс станциясын (AWS) маманы жоспары

12. Автоматтандыру технологиясы күрделі флотациялық.

13. Құрылымдық синтездеу және автоматика және телемеханика құрылғыларының зерттеу

14. Ұйымдастыру кадрлық бұйрықтардың мен жадынамалар ресімдеу процесін автоматтандыруға.

15. Бу турбо бірлік БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ жылдамдығын роторлары МОДЕЛДЕУ

16. Автоматтандырылған іздеу жүйелері мұрағаты

17. Сызықты және сызықты емес басқару жүйелерін кешенді есептеулер

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру