Коммерциялық банктер бүгінгі курстық жұмыс тақырыбы
Жұмыстың түрі: курстық жұмыс, 40 бет
Пәні: Банк ісі

Мазмұны
Кіріспе
1 Тарау. Коммерциялық банктердің несие саясатын басқару негіздері
1.1 Банктің несиенің классификациясы мен несиесі және оның ел экономикасындағы рөлі
1.2 Коммерциялық банктердің несие саясаты: түсінігі, түрлері және негізгі құрамы
2 Тарау. Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінің несие саясатын басқарудың және бақылаудың практикалық ерекшеліктері
2.1 Банктердің салыстырмалы қаржылық жағдайын талдау
2.2 Банктердің несие саясатының бәсекеге қабілеттілігіне талдау жүргізу
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Курстық жұмысты толығырақ оқу үшін Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Голодова Ж.Г. Финансы и кредит. – М.: ИНФРА – М,2011. – С.147.
2. Кредитная политика коммерческого банка//www.banki.ru/wikibank/kreditnaya_politika_banka/
3. Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело: Кредитная деятельность коммерческих банков. – М.: КНОРУС,2009.
4. Лаврушин О.И., Финансы и кредит. – М: КНОРУС, 2009. – 304с.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Азъ,2001.С.304.
6. Романовский М.В. Белоглазова Г.Н. Финансы и кредит. – М.: Высшее образование, 2007.С.366.
7. Романовский М.В., Врублевская О.В. Финансы. – М.: Юрайт, 2012. С.343.
8. Сенчагов В.К. Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. — М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006.С.465.
9. Тихомирова Е.В. Кредитная политика банков в условиях инновационного роста российской экономики//Финансы и кредит. 2011. №46 (478). С. 41-49

Курстық жұмыстың толық нұсқасын Kenester.kz сайтының әкімшілігінен сұрап біле аласыз.

Курстық немесе Дипломдық жұмысқа тапсырыс беру