МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ ………………………………………………………………………. 4 I. АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ………...5 1.1Азаматтық қоғамдағы онтологиялық негізі ретіндегі нарық …………….13 1.2 Меншік азаматтық қоғамның онтологиялық негізі ………………………21 1.3 Азаматтық қоғамның онтологиялық негізі ретінде мемлекет, саясат және олардың өзара қатынасы ……………………………………………………….24 II. АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ОНТОЛОГИЯЛЫҚ ХАЛ-АХУАЛ …25 2.1 Беделдің билігінен билік беделіне қарай көшу …………………………... 30 2.2 Билік беделінен азаматтық қоғамға өту жолдары ………………………... 36 2.3 Азаматтық келісім бедел...

Читать далее